Kontingent

 

For at være medlem – og dermed få adgang til Pro Silva Danmark's arrangementer - skal der indbetales et mindre årligt kontingent med det formål at skabe mulighed for flere aktiviteter i foreningen.

Kontingentet er fra og med 2020 fastsat til 200 kr./år. For studerende er kontingentet 100 kr./år. Medlemskabet er personligt. Virksomheder kan således ikke være medlem.

 

Indmeldelse og indbetaling af kontingent

Pro Silva er en 'græsrodsbevægelse', båret af frivillighed, og vi ønsker ikke at drukne i administration og rykkerprocedurer. Det har derfor længe været et vedtaget princip, at medlemmerne selv forventes at gentegne deres medlemskab ved indbetaling til foreningens bankkonto, evt. hjulpet af en lille 'reminder'-nyhedsmail.

Der er to måder at gentegne eller nytegne medlemskab på – nemlig ved indbetaling via Mobile Pay eller via netbank, samtidig med afgivelse af nogle få kontaktoplysninger, der gør os i stand til at sende dig nyhedsbreve med informationer om arrangementer m.v.

 

Mobile Pay

Overførsel til Pro Silva's 5-cifrede MobilePay-nummer: 76283.

Husk: Skriv kontaktoplysningerne i feltet 'Tilføj kommentar' inden du 'swiper'.

Eksempel:        Hans Hansen/hh@hh.dk/87654321.

 

Bankoverførsel

Hvis du ikke bruger MobilePay, eller foretrækker alm. bankoverførsel er det naturligvis også muligt. Overfør da kontingent direkte til foreningens bankkonto:

Reg.nr.:7835
Konto nr.: 0001334582

Husk: Skriv kontaktoplysningerne i det udvidede meddelelsesfelt i betalingsmodulet i din netbank.

Eksempel:        Hans Hansen/hh@hh.dk/87654321.

 

OBS:

Brug af fast årlig overførsel fra bank er nemt, men bør undgås, da foreningens årskontingent af og til reguleres, og vi derfor erfaringsmæssigt ikke modtager den korrekte betaling.

 

Dine kontaktoplysninger er nøglen til at du får glæde af dit medlemskab!

Det er afgørende, at du meddeler os dine kontaktoplysninger – navn, e-mail og mobilnummer – så vi kan komme i kontakt med dig igen. Det gælder også selvom du gentegner dit medlemskab – så vi er sikre på, at vi har registreret din aktuelle mailadresse og mobiltelefonnummer.

Skulle du få sendt penge afsted uden at indtaste dine kontaktoplysninger ved MobilePay-betalingen eller netbankoverførslen, bedes du straks sende en mail med oplysninger til foreningens kasserer på e-mail: kasserer@prosilva.dk.

 

Samtykke og persondata

Når du indmelder dig i Pro Silva Danmark og afgiver dine kontaktoplysninger samtykker du samtidig til, at vi må registrere, opbevare og behandle oplysningerne til brug for foreningens arbejde, herunder navnlig udsendelse af medlemsrelateret information.

Vi har løbende fokus på, at håndtering af persondata sker på en sikker måde og at persondata holdes opdaterede, herunder slettes, når der ikke længere er behov for at opbevare dem.

De afgivne oplysninger håndteres kun af foreningens bestyrelse, og vil ikke blive videregivet til tredjepart med mindre der forinden indhentes nyt samtykke hertil.

Et samtykke er altid en frivillig tilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. Det betyder, at du til hver tid kan tilbagetrække dit samtykke og at Pro Silva Danmark derefter vil sikre, at behandling, herunder opbevaring, af persondata med hjemmel i samtykket, ophører.

Evt. henvendelse i relation til foreningens håndtering af persondata, herunder tilbagetrækning af samtykke, skal rettes til foreningens kasserer: kasserer@prosilva.dk.

 

 
Udskriv