Bestyrelsen i Pro Silva Danmark

Bestyrelsesmedlemmer, februar 2018

 • Niels Peter Dalsgaard Jensen, Salten Langsø Skovadministration A/S, formand
 • Jan Østergaard, Salten Langsø Skovadministration A/S, næstformand
 • Kristian Gernow, kasserer
 • Søren Fodgaard, Dansk Skovforening, sekretær og webmaster
 • Hans Christian Jessen, Naturstyrelsen, Vestsjælland 
 • Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen, Aalborg Arealforvaltning
 • Jens Peter Clausen, Naturstyrelsen, Midtjylland
 • Mogens Krog, Naturstyrelsen
 • Poul Arne Madsen
 • J. Bo Larsen 
 • Michael Glud, HedeDanmark
 • Palle Madsen, seniorforsker Skov og Landskab, IGN, Københavns Universitet
 • Poul Norup, Skjoldnæsholm
 • Kristina D. Bertram, Naturstyrelsen Sønderjylland 
 • Ulrik Kragh Hansen, Skovdyrkerne

 

Nyt bestyrelsesmedlem i ProSilva Danmark?

Kunne du tænke dig at have indflydelse på ProSilva Danmarks arbejde med udbredelse af naturnær skovdrift samt vores idé grundlag om brug og dyrkning af skove, som følger naturlige processer? Endvidere være med til at arrangere ekskursioner/temadage/workshops på tværs af landet og landegrænser for vores medlemmer om skovdyrkning ift. nutidens miljø-, klima-, social- og erhvervspolitik samt naturhensyn og beskyttelse? Så meld dig ind som nyt bestyrelsesmedlem!

 

Du kan læse mere om foreningens virke og idegrundlag på vores hjemmeside: www.prosilva.dk

 

Ønsker du at hører nærmere om vores forenings arbejde samt hvad det betyder, at være medlem er du velkommen til at kontakte en af de siddende bestyrelsesmedlemmer: ProSilva Danmark Bestyrelse  eller der kan skrives en mail til sekretaer@prosilva.dk, som kan formidle kontakt videre.

 

Ønsker du at opstille kan du sende en mail til enten Formand Niels Peter Dalsgaard Jensen (np@slsas.dk) eller Næstformand Jan Østergaard (jan@slsas.dk).

 

 
Udskriv