03-05-2016 Tilmelding til Ekskursion til Gjorslev Gods

Gjorslev Gods er i privat eje af familien Tesdorph og består af 850 ha landbrugsjord og 800 ha skov. Ejendommen har en del huse til udlejning og en stor malkekobesætning (ca. 320 stk.) og producerer ca. 4800 tons mælk om året.

Skovrider Ole Pedersen A/S

Kildevang 25  •  DK 4690 Haslev  •   Mob. 22 79 33 07

   www.skovrider.dk   •   E-mail: ole@skovrider.dk  •  CVR. 2545 5576.

 Handel med skovfrø og planter reg. nr. 28028.

 

 

Ekskursion til Gjorslev Gods

Haslev d. 22. februarar 2016.

Gjorslev Gods.

 

Se nærmere under www.gjorslev.dk

 

Gjorslev Gods er i privat eje af familien Tesdorph og består af 850 ha landbrugsjord og 800 ha skov. Ejendommen har en del huse til udlejning og en stor malkekobesætning (ca. 320 stk.) og producerer ca. 4800 tons mælk om året.

 

Skovdistriktet.

Skovene er beliggende på en god jord præget af den meget kalk i jorden, der giver en god dræning. Bøg, ær, ask trives derfor godt, og selvforyngelser lykkes godt. Skovrider Børge Petersen har skrevet i DST om cyklisk bøgedyrkning i Råhoved Skov.  Der er 200 ha bøg, 100 ha eg og 220 ha andet løvtræ mest ær.

Der er kårede bevoksninger til frøavl i bøg, ær og eg.

Der har tidligere været både savværk og planteskole på distriktet.

Nåletræet består af rødgran, sitkagran, douglasgran, lærk, grandis, thuja og cypres. Der er 110 ha nåletræ til vedproduktion.

Der er 11 ha med nordmannsgran og 2 ha med nobilis. Juletræsdyrkning af nordmannsgran og rødgran kun i mindre omfang.

1 fast skovarbejder og 1 traktorfører. Resten af arbejdet udføres af entreprenører

Brændesalg og selvskovere varetages af skovarbejderen på provision af salget.

Ledelsen er ekstern, så skovarbejderne arbejder meget selvstændigt. 1 gang om ugen laves en 14 dages plan for de kommende arbejdsopgaver. Skovrider Ole Pedersen har foretaget administrationen siden 2003.

 

Økonomiske krav.

Skovdistriktet skal give det bedst mulige overskud under hensyn til konjunkturerne. Hvis priserne er lave har man råd til at vente på bedre priser. Der er godt 200 kbm vedmasse pr ha.

 

Ær aldersklasse.

 

1-10 år     1,67 ha

11-20 år   3,80 ha

21-30 år   2,13 ha

31-40 år   6,44 ha

41-50 år 45.30 ha

51-60 år 31,00 ha

61-70 år 39,90 ha

71-80 år   3,30 ha

81-90 år   2,57 ha

91-100 år 1,85 ha

 

I alt       137,96 ha. Svarende til 20% af bevokset areal.

 

 

 

På ekskursionen ses ær i forskellige aldersstadier, så hugstmåde og styrke kan diskuteres i bevoksningerne.

Da produktion af flis er et vigtig produkt i ahorn diskuteres flisproduktion.

Undervejs ses også en 86 årig thujabevoksning og en 99 årig bøgebevoksning til sammenligning med alternativet at dyrke ær.

 

Som slutpunktet på ekskursionen kan andre fremlægge større indlæg om deres erfaringer og forslag til ærdyrkning

 

Ær.

 

Fordele ved ær: 1. God træpriser på savværkstræ fra 30 cm i diameter.

                         2. Billig foryngelse ved selvsåning under BØG.

                         3. Lav omdriftsalder.

                         4. Billigt frø og billige planter.

 

Ulemper ved ær.1. Lav produktion.

                         2. Dårlig til brænde og lagres dårligt sommeren over.

                         3. Sårbar for vanris ved tørke og lyspåvirkning.

   4. Svær at dyrke i renbestand i plantager. Kræver undervækst af skyggetræart eller

       indblanding af skyggetræart.

   5. Lave indtægter i tyndingshugsterne giver dårlig likviditet.

   6. Store krav til jordbunden.

   7. Den store tidlige frømængde, som flyver langt, koster dyrt i bortskæring i

                              nabobevoksninger af nål/løv, og specielt i juletræsbevoksninger.

 

Tilmelding skal ske snarest til Ida Mikkelsen, på idamikkelsen@gmail.com

Turen er gratis for medlemmer af Pro Silva Danmark.

Ikke medlemmer 100, som overføres til reg.nr 7835 kontonr. 133 458 2 - HUSK TYDELIGT NAVN, - men vi foreslår at de melder sig ind, det koster 150 kr./år, og der kommer flere spændende arrangementer i år.