01-02-2016 Årsprogram 2016


 

Temaet for ProSilva i 2016 er dyrkning af ær. Måske vil der også blive arrangeret en temadag om biodiversitet i naturnært drevne skove – herom senere. Der bliver ingen udenlandsekskursion i 2016. Prof. Jørgen Bo Larsen har desværre ikke den fornødne tid i dette forår til at få arrangeret den tidligere varslede ekskursion til England. Ekskursionen vil blive gennemført i foråret 2017 med Jørgen Bo Larsen som ekskursionsleder.

 

11/5 kl. 9-15: Dyrkning af ær på Gjorslev. Mødested: Gjorslev Slot, Gjorslevvej 20 B, 4660 St. Heddinge. Ekskursionsvært er skovrider Ole Pedersen.

 

1/9 kl. 19-21: Bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde på Damsbo.

 

2/9 kl. 10-15: Naturnær dyrkning af ær på Damsbo. Mødested: Damsbo Skovdistrikt, Landevejen 96, 5642 Millinge. Ekskursionsværter Skovejer Michael Hansen og skovfoged Torben Morth.