04-09-2015 Ekskursion til Hem Skov den 4/9


Ekskursion til Hem Skov den 4/9 kl. 10.00. Mødested Vest Hemvej 8 (på skovvejen oven for huset), 9550 Mariager.

Emner: Behandling af massiv naturforyngelse af forskellige nåletræsarter. Træartsregulering, udrensningsbehov, risiko for snetryksskader, udrensning i plantede kulturer, afvikling af overstandere m.v.

Ekskursionsleder: Skovrider Niels Peter Dalsgaard Jensen, SLS A/S, 22360020.

Frokost: Medbring egen madpakke og kaffe. ProSilva er vært ved øl/vand. Frokosten indtages på Lounkær Skovdistrikt kl. ca. 12.30 -13.00

Prosilva ekskursion til Lounkær Skovdistrikt den 4/9 2015 fra 13.00-16.00. Mødested: Skovfogedbolig, Lovnkærgårdsvej 14, 9560 Hadsund

Koordinater: N6289140 E573654

Emne: Plukhugst i ask, bøg, ær og eg – hvilke muligheder findes, når asken falder bort.

Skov: Lounkær Skov. Professor Carl Mar: Møllers ejendom. Oprindelig løvskov på hævet stenalderhav. Terrænet er fladt og ligger 0,5-2,5 m over havet. Højtstående grundvand, næringsrig. Naturlig vegetation: rødel, ask, birk, eg, hassel, hæg. På ”højere” arealer er sitkagran indført.

På ekskursionen vil vi komme ind på følgende emner:

  • 20 årig plughugstordning fra midten af 1990’erne – hvad er resultatet i dag
  • Asketoptørren og hvad så,
  • Underetagen som skovdyrkningsredskab
  • Er æren et alternativ?
  • Hvordan får vi egen med?
  • Hvordan forestilles den irregulære skovdyrkning udført på Lounkær

Til de nysgerrige vil der være mulighed for at se et lille ekstrapunkt om sitkagran, som dyrkes efter renafdriftprincippet og en lille tur rundt i Hovedbygningen, som står næsten som da Professor Carl Mar: Møller brugte stedet som sommerhus.

Ekskursionsvært: Skovfoged Ulrik Kragh Hansen Tlf: 23 40 62 12

Tilmelding skal ske til Ida Vognstrup Mikkelsen på idamikkelsen@gmail.com senest den 28/8.
Der er gratis deltagelse for medlemmer og betaling for ikke medlemmer.