Årsprogram 2020

Årets overordnede tema er hvorledes kan skovbruget klimatilpasse?

Hvilke trusler imod skovdyrkningen forudser forskerne? Hvilke modforanstaltninger kan vi gribe til indenfor valg af skovdriftsmetode og træartsvalg? Kan vi klimatilpasse uden at tilsidesætte nogle af de andre flersidige hensyn som også ligger i skovdriften? Er det muligt at opbygge fremtidens skove så de opnår en meget høj grad af resiliens eller står vi reelt overfor en problemstillingen som hele tiden forandrer sig?

 

 

Året starter med en ekskursion torsdag d. 30/4-2020 med Naturstyrelsen og Vesterskoven I/S v/Ringsted, som værter. Iben Thomsen vil fortælle om svampe, Hans Peter Ravn om insekter og Erik Dahl Kjær og Ion Kehlet Hansen om træartsvalg og skovudviklingstyper i relation til et ændret klima – primært varmere og fugtigere. Ekskursionen er desværre aflyst grundet COVID-19. Vi vender tilbage med en ny dato når ekskursionen kan afholdes 2020/2021, så hold øje med vores hjemmeside/kommende nyhedsbreve.

 

D. 17-19/6-2020 tager vi på ekskursion til Hartzen, Tyskland. Vi vil besøge Forstamt Lauterberg og se på gentilplantning af de store arealer, som er skadet af de enorme barkbilleangreb. Hvorledes griber de gentilplantning an, så skovene ikke i fremtiden bliver lige så sårbare? På vej hjem vil vi på Fortsbetrieb Fam. Laesing besøge Evelyn og Claus Laessing, som har en mindre familieejendom (75 ha) ved Neumünster. De har eksperimenteret med fremmede træarter, som de regner med, vil kunne klare klimaforandringerne. Ekskursionen er desværre aflyst grundet COVID-19 samt manglende retningslinjer vedr. grænseåbninger og forholdsregler ved den dansk/tyske grænse. Vi vender tilbage med en ny dato når ekskursionen kan afholdes 2020/2021, så hold øje med vores hjemmeside/kommende nyhedsbreve.    

 

Året afsluttes med en ekskursion hos Naturstyrelsen Himmerland, Buderupholm fredag d. 18/9-2020, hvor vi vil følge op på erfaringerne fra de to første ekskursioner samt se på udrensning af selvforyngelser m.m.

 

Pro Silvas årlige bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 17/9-2020.

 

Pro Silva hjemmeside opdateres lb. (under Pro Silva Årsprogram 2020)  samt der udsendes separate e-mails, som tidligere år vedr. de enkelte ekskursioner og tilmelding.  

Tilmeldning til de to danske ekskursioner kan allerede ske nu ved at sende en e-mail til Pro Silva’s sekretær, Kristina D. Bertram, på adressen: sekretaer@prosilva.dk - med oplysning om navn på deltagere, email samt mobilnummer

 

Tilmeldingsfristerne er:

Klima -ekskursionen:                        Aflyst                        

Tysklandsekskusionen:                   Fredag d. 17. april 2020 - tidsfrist forlænget!

Buderupholm - ekskursionen:          Torsdag d. 3. september 2020

 

Kort efter de respektive tilmeldingsfristers udløb vil der blive fremsendt nærmere oplysninger om mødested m.v. til de tilmeldte deltagere.

 

_______________________________________

Afholdte ekskursioner 2019

Ekskursion på Sjælland

Langsigtet strategi ved Naturnær Skovdrift - Rosenfeldt gods, Vordingborg. Værter Godsejer Peter Tillisch og Skovfoged Klaus Falk. Langsigtet stratregi ved Naturnær Skovdrift med udgangspunkt i følgende bevoksnninger naturlig tilgroning efter granafdrift, skovgræsning, ørnebregner og naturnær skovdyrkning samt thujakloner

Udenlandsekskursion til England

Sydengland. Vært Skovfoged  Andy Poore amd medvært J.C. Briand. Ekskursionens hovedsigte var med vægt på produktionsaspekter indenfor "close to nature forest management" og "continuous cover forest management".  Besøg og besigtigelser på private godser, hvor formålet med skovdriften hovedsagelig er kommerciel. (Se mere om Andy Poore og Selectfor på hjemmesiden www.selectfor.com og www.selectfor.com/about/about.html)

Eskursion på Jylland

Worksshop om økonomimodeller i Naturnær skovdrift - Workshop omhandlende hvordan økonomien i naturnær skovdrift kan beskrives i modsætning til det klassiske skovbrug hvor der eksisterer et sæt velafprøvede økonomimodeller.  Formålet med workshoppen var at få startet overvejelserne, identificeret forskellene til de eksisterende modeller og få fundet ”vejen frem”.

 

Afholdte ekskursioner 2018

Ekskursion på Sjælland 

Søholt ved Maribo Søerne. Vært er Frederik Lüttichau. Skovfoged Jens Rebien, Hededanmark er medvært. Udlæg af urørt skov og skov med plukhugstdrift. I 1999 blev der indgået en tilskudsaftale om udlæg af 320 ha til urørt skov (55 ha produktionsskov, 95 ha birk/ellemose, 55 ha rørskær og ubevokset og 115 ha værnskov og krat) og 130 ha skov med plukhugstdrift (50 ha bøg og 30 ha andet løv). Der blev fremvist resultateter af de to typer udlæg efter 18 år.

Ekskursion i Jylland

Naturstyrelsen, Midtjylland ved Feldborg med skovfoged Jens Peter Clausen som ekskursionsvært. Løvtræsdyrkning i hedeplantager. Besigtigelse af og drøftelse af bevoksninger af løvtræ i forskellige aldre fra 1883 og frem til nu. Der blev debatteret såvel produktionsmæssige muligheder som barrierer i løvtræ på en hedelokalitet – selvfølgelig under hensyntagen til de flersidige hensyn, der tages i en statsskov. Udgangspunktet var de lokale skovdyrkningserfaringer samt de bevoksninger, der blev besigtiget.