Årsprogram 2020

Hjemmesiden opdateres lb. som årets program bliver planlagt

_______________________________________

Afholdte ekskursioner 2019

Ekskursion på Sjælland

Langsigtet strategi ved Naturnær Skovdrift - Rosenfeldt gods, Vordingborg. Værter Godsejer Peter Tillisch og Skovfoged Klaus Falk. Langsigtet stratregi ved Naturnær Skovdrift med udgangspunkt i følgende bevoksnninger naturlig tilgroning efter granafdrift, skovgræsning, ørnebregner og naturnær skovdyrkning samt thujakloner

Udenlandsekskursion til England

Sydengland. Vært Skovfoged  Andy Poore amd medvært J.C. Briand. Ekskursionens hovedsigte var med vægt på produktionsaspekter indenfor "close to nature forest management" og "continuous cover forest management".  Besøg og besigtigelser på private godser, hvor formålet med skovdriften hovedsagelig er kommerciel. (Se mere om Andy Poore og Selectfor på hjemmesiden www.selectfor.com og www.selectfor.com/about/about.html)

Eskursion på Jylland

Worksshop om økonomimodeller i Naturnær skovdrift - Workshop omhandlende hvordan økonomien i naturnær skovdrift kan beskrives i modsætning til det klassiske skovbrug hvor der eksisterer et sæt velafprøvede økonomimodeller.  Formålet med workshoppen var at få startet overvejelserne, identificeret forskellene til de eksisterende modeller og få fundet ”vejen frem”.

 

Afholdte ekskursioner 2018

Ekskursion på Sjælland 

Søholt ved Maribo Søerne. Vært er Frederik Lüttichau. Skovfoged Jens Rebien, Hededanmark er medvært. Udlæg af urørt skov og skov med plukhugstdrift. I 1999 blev der indgået en tilskudsaftale om udlæg af 320 ha til urørt skov (55 ha produktionsskov, 95 ha birk/ellemose, 55 ha rørskær og ubevokset og 115 ha værnskov og krat) og 130 ha skov med plukhugstdrift (50 ha bøg og 30 ha andet løv). Der blev fremvist resultateter af de to typer udlæg efter 18 år.

Ekskursion i Jylland

Naturstyrelsen, Midtjylland ved Feldborg med skovfoged Jens Peter Clausen som ekskursionsvært. Løvtræsdyrkning i hedeplantager. Besigtigelse af og drøftelse af bevoksninger af løvtræ i forskellige aldre fra 1883 og frem til nu. Der blev debatteret såvel produktionsmæssige muligheder som barrierer i løvtræ på en hedelokalitet – selvfølgelig under hensyntagen til de flersidige hensyn, der tages i en statsskov. Udgangspunktet var de lokale skovdyrkningserfaringer samt de bevoksninger, der blev besigtiget.