Årsprogram 2019

 

Langsigtet strategi ved Naturnær Skovdrift - Fredag d. 20. september 2019 - Tilmelding er lukket!

 

ProSilva's efterårsekskursion 2019 går i år til Rosenfeldt gods, Vordinborg ejet af Peter Tillisch. Klaus Falk er skovfoged. Ekskursionen vil tage udgangspunkt i langsigtet stratregi ved Naturnær Skovdrift hvor emnerne bl. andet vil være:

- Naturlig tilgroning efter granafdrift

- Skovgræsning

- Ørnebregner og naturnær skovdyrkning

- Thujakloner

 

Mødested og tidspunkt:

Fredag d. 20. september 2019 kl. 09.00 - Gårdspladsen foran Rosenfeldt Gods, Rosenfeldt Allé 1, 4760 Vordingborg.

Ekskursionen forventes afsluttet klokken 15.

Foreløbig ekskursionsfører: /Files/Filer/PDF-filer/Rosenfeldt 2019 -Ekskursionsfører/Rosenfeldt ekskursion med Pro Silva 2009 2019 (1).pdf

Husk at medbringe tøj efter vejret samt madpakke/drikkevarer. ProSilva vil være vært ved en øl/vand til frokost

Der udsendes fuldt program til de tilmeldte via email efter tilmeldingsfristen. 

 

Ekskursionen er gratis for medlemmer af ProSilva Danmark. Ellers koster ekskursionen 100,00kr./person, som afregnes på selve dagen ved ankomst enten kontant eller via mobilpay til Pro Silva’s 5-cifrede MobilePay-nr.: 76283. Men overvej allerede nu om et medlemskab ikke vil være fordelagtigt - det koster kun 175,00kr årligt! Se mere her: ProSilva medlemskab og kontigent.

 

 

Velmødt

ProSilva Danmark

 

 

Worksshop om økonomimodeller i Naturnær skovdrift - Mandag d. 1. april 2019 - Workshop er afholdt!

 

I det klassiske skovbrug har vi et sæt velafprøvede økonomimodeller: Omsætningsbalancer, venteværdier og jordværdier.Hvordan beskriver vi økonomien i naturnær skovdrift? Kan vi tilpasse de eksisterende modeller til anvendelse i den naturnære skovdrift. Kan en omsætningsbalance blive omformet, så den på modelniveau beskriver det økonomiske forløb på et naturnært drevet areal?

Hvilke forudsætninger er anderledes eller nye, og hvad betyder det for krav til data? Det er ikke målet i løbet af workshoppen at nå til bunds i emnet og færdigudvikle et sæt nye modeller. Det er mere målet, at få startet overvejelserne, identificeret forskellene til de eksisterende modeller og få fundet ”vejen frem”.

 

Workshoppen afholdes Mandag den 1. april 2091 kl. 12.00 - 16.00 hos Hedeselskabet, Klostermarken 12, 8800 Viborg - Lokale Dalgas (468)

 

Praktisk:            Workshoppen starter med frokost i Hedeselskabet kantine, hvor HedeDanmark er vært.

                          Derefter fortsætter workshoppen ca. kl. 12.30 i lokale Dalgas (468) og slutter senest kl. 16.

 

Tilmelding:       Nødvendig af hensyn til frokosten. Sker til  Michael Glud på email: mgl@hededanmark senest d. 26. marts 2019.

 

For yderligere spørgsmål eller dets lige kontakt venligst Michael Glud enten per e-mail: mgl@hededanmark.dk elller mobil +45 40 11 76 00

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Udenlandsekskursion til England med Pro Silva Danmark d. 4. - 7. Juni 2019 -  Ekskursion er afholdt!

Den planlagte studietur til Sydengland i juni 2019 er nu ved at tage form. Den faglige tur vil blive ledet af Andy Poore, som er en fremtrædende skovdyrker med virksomhed i det sydlige England. Kontakten har vi fået gennem Prof. Jørgen Bo Larsen, som har besøgt ham med sine studerende.

Andy Poore er medlem af konsulentgruppen Selectfor og er en erfaren skovdyrker inden for naturnært skovbrug, skovdyrkning under vedvarende skovdække (CFC forest management) og "single tree management in long rotations". Dette vil også være ekskursionens hovedsigte med vægt på produktionsaspekter af disse skovdyrkningsformer. Se mere om Andy Poore og Selectfor på hjemmesiden WWW.selectfor.com og www.selectfor.com/about/about.htm .

Emnet for studieturen vil blive:  "close to nature forest management" og "continuous cover forest management" og vil foregå ved besøg på private godser, hvor formålet med skovdriften hovedsagelig er kommerciel.

Andy Poore har lagt følgende foreløbige program for besøget:

Date

Locations

 

Subjects Covered

4th June

Heathrow to Shaftesbury

Travel time: 2 hrs 15 mins

Spisning og indledende introduktion om engelsk skovbrug om aftenen v. Andy Poore.

5th June

Shaftesbury to Stourton, Nr Mere

30 mins

 

Visit to Stourhead (Western) Estate

 

Irregular Silviculture in Mixed Conifers: visit to some of best developed structures in the UK, incl AFI research stand/ visit to stands in transition.

Possibly finish with ascent of Alfred’s Tower which is within the woodlands.

Stourton to Shaftesbury

30 mins

 

6th June

Shaftesbury to Tollard Royal

15 mins

 

Visit to Rushmore & Cranborne Estates (adjacent estates)

 

Irregular Silviculture in Norway spruce/ Douglas fir: earlier stages of transformation, incl ISN research stands.

Irregular Silviculture in Native Broadleaves, incl ISN research stands.

Rushmore Woodland Biodiversity Project: relationship between structure and biodiversity outputs.

Irregular Silviculture in beech/ sycamore, incl AFI research stand.

Cranborne to Shaftesbury

30 mins

 

7th June

Shaftesbury to Heathrow

2 hrs 30 mins

If you have time you could go back to Stourhead and visit the House & Gardens

Se endvidere: www.selectfor.com/research/downloads/rushmoreproject_2013.pdf og   www.ccfg.org.uk

Vi håber på god deltagelse fra Pro Silva medlemmer 

Venlig hilsen

J. C. Briand Petersen/Turarrangør på Pro Silva´s vegne

 

Afholdte ekskursioner 2018

Ekskursion på Sjælland 

Søholt ved Maribo Søerne. Vært er Frederik Lüttichau. Skovfoged Jens Rebien, Hededanmark er medvært. Udlæg af urørt skov og skov med plukhugstdrift. I 1999 blev der indgået en tilskudsaftale om udlæg af 320 ha til urørt skov (55 ha produktionsskov, 95 ha birk/ellemose, 55 ha rørskær og ubevokset og 115 ha værnskov og krat) og 130 ha skov med plukhugstdrift (50 ha bøg og 30 ha andet løv). Der blev fremvist resultateter af de to typer udlæg efter 18 år.

Ekskursion i Jylland

Naturstyrelsen, Midtjylland ved Feldborg med skovfoged Jens Peter Clausen som ekskursionsvært. Løvtræsdyrkning i hedeplantager. Besigtigelse af og drøftelse af bevoksninger af løvtræ i forskellige aldre fra 1883 og frem til nu. Der blev debatteret såvel produktionsmæssige muligheder som barrierer i løvtræ på en hedelokalitet – selvfølgelig under hensyntagen til de flersidige hensyn, der tages i en statsskov. Udgangspunktet var de lokale skovdyrkningserfaringer samt de bevoksninger, der blev besigtiget.