Årsprogram 2018

 

Ekskursion på Sjælland:

13. april 2018 afholdes der ekskursion på Søholt ved Maribo Søerne. Vært er Frederik Lüttichau. Skovfoged Jens Rebien, Hededanmark er medvært.

Emnet vil være udlæg af urørt skov og skov med plukhugstdrift. I 1999 blev der indgået en tilskudsaftale om udlæg af 320 ha til urørt skov (55 ha produktionsskov, 95 ha birk/ellemose, 55 ha rørskær og ubevokset og 115 ha værnskov og krat) og 130 ha skov med plukhugstdrift (50 ha bøg og 30 ha andet løv).

På ekskursionen vil det være muligt at se resultatet af de to typer udlæg efter 18 år.

 

Ekskursion i Jylland:

21. september 2018 afholdes der ekskursion hos Naturstyrelsen, Midtjylland ved Feldborg med skovfoged Jens Peter Clausen som ekskursionsvært. Emnet for ekskursionen vil være løvtræsdyrkning i hedeplantager.  Der bliver mulighed for at se og drøfte bevoksninger af løvtræ i forskellige aldre fra 1883 og frem til nu. Der lægges op til en drøftelse af såvel produktionsmæssige muligheder som barrierer i løvtræ på en hedelokalitet – selvfølgelig under hensyntagen til de flersidige hensyn, der tages i en statsskov. Udgangspunktet vil være lokale skovdyrkningserfaringer samt de bevoksninger, der besigtiges under ekskursionen.

 

Det årlige bestyrelsesmøde afholdes den 20. september 2018 et sted i Naturstyrelsen, Midtjyllands geografi.

 

Nærmere oplysninger om ekskursionerne og herunder tilmeldingsfrister vil blive udsendt til foreningens medlemmer og til modtagere af nyhedsmails samt fremgå af vores hjemmeside.